Hoogezand-Sappemeer

Op zondag 3 maart 2019 in het Centrum voor Sport en Vrije tijd De “Kalkwijck” te Hoogezand op 8 banen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Toernooi-leider :           F.v.d.Klei

Toernooi-commissie:    F.v.d.Klei, K. Melse, M. van Aarle en H. Hendriks

Toernooi-secretariaat:   H.Hendriks, Multatulistraat 14,9602BB, Hoogezand tel:0598-851543/06-21116025  

Sporthal:                       SportcentrumDe Kalkwijck”, Nieuweweg 6 te  Hoogezand   

Per ronde wordt zoveel mogelijk op speelsterkte via loting een gemengd- ,dames- of herendubbel gespeeld volgens

het  Amerikaans Mixed Double- systeem.

Per deelnemer worden maximaal zes partijen gespeeld en indien noodzakelijk wordt er op tijd gespeeld.

Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300, welke gratis beschikbaar zijn, doch eigendom blijven van de organisatie.

Zowel bij de dames als heren worden drie prijzen beschikbaar gesteld.

Mogelijkheid tot deelname voor vrouwen van 30 jaar of ouder en mannen van 35 jaar of ouder (op 3 maart 2019).

Uiterlijk 25 februari 2019 dient uw inschrijving op het toernooisecretariaat binnen te zijn. Bij meer deelnemers

dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van binnenkomst. Het inschrijfgeld bedraagt bij  € 10,– en dient

gestort te worden op rek.nr : NL65ABNA0478968027 t.n.v. BC Sportief,  Hoogezand o.v.v. Veteranen Toernooi

én voor wie wordt betaald. Het vooraf betalen per bank heeft ten behoeve van een vlot verloop tijdens het toernooi

sterk onze voorkeur.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van lichamelijk letsel, diefstal en beschadiging

van persoonlijke eigendommen.

Na afloop om ca. 19.00 uur is er een CHINEES / INDISCH BUFFET bij het restaurant De Kersebloesem,

Hunzeweg 26, De Groeve. De kosten bedragen  € 14,– (bij deelname graag gelijktijdig overmaken).    

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

   INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN TOERNOOI BC SPORTIEF 3 maart 2019

Naam   :                                                                       Voornaam     :                                           M /V

Adres   :                                                                       Postc./ Plaats:

Telefoon:                                                                      Geb. datum   :

E-mail adres:

Lid van:            ____________________________________                 beginnend recreant        

Speelniveau: b / c /  d  /  competitie in ____klasse DDW / ZZ                   gevorderd recreant        

Neemt na afloop  WEL  / NIET deel aan het lopend Chinees / Indisch Buffet (Introducés toegestaan) In verband met de voorbereiding graag invullen, ook als je niet komt meegenieten.

Datum:      ………………………………….                       Handtekening: …………………………………………

S.v.p. insturen uiterlijk 25 februari 2019 naar Henk Hendriks, Multatulistraat 14, 9602 BB, Hoogezand of

Per e-mail : hendrikhendriks@home.nl  

Facebook : https://www.facebook.com/groups/1546903892238786/

Website   :  www.bcsportief.nl (informatie en downloaden inschrijfformulier)