Zondag 19 Mei 2019

12e Aristo Amerikaans Mix Dubbel Toernooi

Badmintonclub ARISTO Hoogezand – Sappemeer

Organisatie: Engelmund Zonneveld, Silvia Martens, Michael Mets, Ron Mets

Locatie: Sportcomplex “De Kalkwijck”, Nieuweweg 8 te Hoogezand

Speeltijden: 10.15 – 17.00 uur

Rekening: IBAN: NL94INGB0008056021 t.n.v. Mw. S.G. Martens o.v.v. Toernooi BC Aristo 2019

Toernooisecretariaat: Engelmund Zonneveld, Julianastraat 48

                                                                            9601 LR Hoogezand         

                                                                            Tel.: 0598 – 391105

                                                                        E-mail:ejjzonneveld@ziggo.nl

Toernooibepalingen:
  • Er wordt gespeeld volgens het Amerikaans mixed dubbel systeem. De wedstrijden worden door loting samengesteld. Er worden alleen dubbel en mixpartijen gespeeld.
  • Er wordt gestreefd naar het spelen van 6 partijen per persoon (op tijd).
  • Zowel voor de heren als voor de dames zijn er 1e, 2e en 3e prijzen beschikbaar.
  • Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300. Deze worden door BC Aristo beschikbaar gesteld en blijven eigendom van de vereniging.
  • Deelname is mogelijk vanaf 17 jaar. Het toernooi staat open voor recreatieve spelers en competitiespelers die niet hoger spelen dan de 2e klasse (zevende divisie) regiocompetitie ZZ/DDW.
  • Iedere deelnemer dient uiterlijk om 10.00 uur speelklaar in de hal aanwezig te zijn.
  • De inschrijving sluit op 12 Mei 2019 of wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per persoon. Gaarne overmaken op bovenstaande girorekening tegelijkertijd met het inzenden van het inschrijfformulier. Bij betaling in de hal op de toernooidag zelf, bedraagt het inschrijfgeld € 9,00 per persoon.
  • Ontvangst van het inschrijfformulier en betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

—————————————————————————————————————————————-

Inschrijfformulier Aristo Amerikaans Mixed Dubbel Toernooi 2019

Naam:…………………………………………………………….man / vrouw

Adres:……………………………………………………………………………

Woonplaats en postcode………………………………………………………

Geboortedatum…………………………………………………………………

Telefoon………………………………E-mail………………………………….

Lid van badmintonclub…………………………………………………………

Speelniveau:

0 Beginnend recreant

0 Gevorderd recreant

0 Competitiespeler, speelklasse……………………………………………….

Datum……………………………….. Handtekening…………………………..

Na afloop bestaat de mogelijkheid om gezellig met elkaar te gaan uit eten, om de hoek van de sporthal bij

Chinees Wok-Grillrestaurant “Rose Garden”. Opgeven kan tijdens het toernooi.

N.B.: Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 12 Mei 2019 door het toernooisecretariaat te zijn ontvangen.

18e Veteranen Toernooi BC Sportief 

                 Hoogezand-Sappemeer

Op zondag 3 maart 2019 in het Centrum voor Sport en Vrije tijd De “Kalkwijck” te Hoogezand op 8 banen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Toernooi-leider :           F.v.d.Klei

Toernooi-commissie:    F.v.d.Klei, K. Melse, M. van Aarle en H. Hendriks

Toernooi-secretariaat:   H.Hendriks, Multatulistraat 14,9602BB, Hoogezand tel:0598-851543/06-21116025  

Sporthal:                       SportcentrumDe Kalkwijck”, Nieuweweg 6 te  Hoogezand   

Per ronde wordt zoveel mogelijk op speelsterkte via loting een gemengd- ,dames- of herendubbel gespeeld volgens

het  Amerikaans Mixed Double- systeem.

Per deelnemer worden maximaal zes partijen gespeeld en indien noodzakelijk wordt er op tijd gespeeld.

Er wordt gespeeld met Yonex Mavis 300, welke gratis beschikbaar zijn, doch eigendom blijven van de organisatie.

Zowel bij de dames als heren worden drie prijzen beschikbaar gesteld.

Mogelijkheid tot deelname voor vrouwen van 30 jaar of ouder en mannen van 35 jaar of ouder (op 3 maart 2019).

Uiterlijk 25 februari 2019 dient uw inschrijving op het toernooisecretariaat binnen te zijn. Bij meer deelnemers

dan er geplaatst kunnen worden, geldt de volgorde van binnenkomst. Het inschrijfgeld bedraagt bij  € 10,– en dient

gestort te worden op rek.nr : NL65ABNA0478968027 t.n.v. BC Sportief,  Hoogezand o.v.v. Veteranen Toernooi

én voor wie wordt betaald. Het vooraf betalen per bank heeft ten behoeve van een vlot verloop tijdens het toernooi

sterk onze voorkeur.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van lichamelijk letsel, diefstal en beschadiging

van persoonlijke eigendommen.

Na afloop om ca. 19.00 uur is er een CHINEES / INDISCH BUFFET bij het restaurant De Kersebloesem,

Hunzeweg 26, De Groeve. De kosten bedragen  € 14,– (bij deelname graag gelijktijdig overmaken).    

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

   INSCHRIJFFORMULIER VETERANEN TOERNOOI BC SPORTIEF 3 maart 2019

Naam   :                                                                       Voornaam     :                                           M /V

Adres   :                                                                       Postc./ Plaats:

Telefoon:                                                                      Geb. datum   :

E-mail adres:

Lid van:            ____________________________________                 beginnend recreant        

Speelniveau: b / c /  d  /  competitie in ____klasse DDW / ZZ                   gevorderd recreant        

Neemt na afloop  WEL  / NIET deel aan het lopend Chinees / Indisch Buffet (Introducés toegestaan) In verband met de voorbereiding graag invullen, ook als je niet komt meegenieten.

Datum:      ………………………………….                       Handtekening: …………………………………………

S.v.p. insturen uiterlijk 25 februari 2019 naar Henk Hendriks, Multatulistraat 14, 9602 BB, Hoogezand of

Per e-mail : hendrikhendriks@home.nl  

Facebook : https://www.facebook.com/groups/1546903892238786/

Website   :  www.bcsportief.nl (informatie en downloaden inschrijfformulier)